Veterantecken och ämbetsmannainstallation 29 mars 2012

22 Logen Derva Östersund

Kurt-Olov Göransson

Veterantecken och ämbetsmannainstallation 29 mars
28 bröder infann sig till kvällens Eu-möte där det skulle utdelas Veterantecken och installeras nya ämbetsmän.
Kvällen inleddes med utdelning av Veterantecken till Kapitelbroder Kurt-Olov Göransson som invigdes i logen Derva den 23 februari 1986 och har alltså varit med i 25 år.
Utdelningsceremonin utfördes av SÄÄ Lennart Cederberg, SSkr Peter Vahter och SV Rolf Jonsson.
Ovan nämnda, SÄÄ, SSkr och SV fortsatte sedan mötet med installationen av nya ämbetsmän för perioden 2012-2014.
Bosse Th

Fr v: Yv Mattias Widén, Iv Torsten Olsson-Holm, Skm Peter Cedervall, ÄÄ Kjell Wessén, MÄ Bo-Göran Karlsson, Skr Magnus Vestlund, M Tomas Stålhandske. Saknas på bild: Tj OÄ Ulf Wredhammar, Org Mikael Markgren, Lv Jimmy Skoglund, Ark Bosse Thorhuus som håller i kameran.