Utemöte hos Swedbank, 7 november 2013

Derva i kris? Nej så illa är det väl inte, men uppslutningen bland våra bröder har minst sagt varit dålig en längre tid. Det har känts som lite kris, med väldigt liten besöksfrekvens.
Vid ett av våra tidigare möten i höst var det verkligen manfall. ÄÄ (ej ordinarie) fick åta sig rollen i flera skepnader, och endast en åhörare på åskådarbänken. Var lite annorlunda kan jag säga.
Vid detta möte den 7 november som var ett så kallat utemöte samlades vi hos Swedbank där en av våra bröder stod för inbjudan. 35 bröder infann sig för att lyssna till Marcus Holmberg som informerade bl a om olika sparformer och lånemöjligheter som Swedbank kan erbjuda sina kunder. Vi höll till i den så kallade ”Toppsalen” som ligger högst upp i bankhuset.
Då detta evenemang hölls utanför vår logelokal, hade vi inget ordinarie möte denna kväll. Men det blev mycket uppskattat av bröderna. Skulle kunna säga att det var som ett uppvaknande.
Frågan om den dåliga uppslutningen som har varit togs upp till diskussion i anslutning till maten, som vår eminente Lv Jimmy Skoglund med assistans av Mattias Widén serverade oss. Diskussionen som blev väldigt givande med många vettiga synpunkter om hur vi ska komma vidare i arbetet med att få bröderna att besöka våra möten. Kan det vara så att våra möten blir lite slentrianmässiga?
Måste det kanske till lite mer ideella inslag för att väcka lusten till att komma på våra möten? Men vi ser tiden an och tror på att det kommer att bli bättre uppslutning i fortsättningen. Det finns nu lite olika förslag på olika aktiviteter i anslutning till ordinarie möten som ska ”sjösättas” under våren.
Ni som märkt att det inte har funnits några inslag i Landet Runt på sista tiden beror det på att händer det inget, så finns det heller inget att skriva om.
Text & bild
Bosse Th