Reception med ideella inslag, 7 november 2015

Logen Derva har åter igen genomfört en ”Långlördag” med Reception, där 24 bröder deltog.
Anders Nilsson upphöjdes till Druid. Mikael Åström, Magnus Östman och Jan Olofsson välkomnades till Bardgraden. Vid Taffelmiddagen höll MÄ Peter Cedervall tal till Barderna och TJOÄ Kjell Wessén höll talet till Druiden. Jan Olofsson tog på sig att hålla tacktalet för Barderna. Anders Nilsson som ensam nybliven Druid tyckte inte han var någon talare utan ansåg sig vara en bättre spelare. Han framförde därför sitt tack genom att spela ett musikstycke på sitt medhavda dragspel, vilket uppskattades mycket av bröderna.
Ett stort tack och en stor applåd utbringades till Lv och till de damer från Logen Aída som höll i serveringen för kvällen.
Text & Bild: Bosse T
P1070885-MÄ-Peter-Cedervall-håller-tal-till-BarderP1070872-Barder-Mikael-Åström,-Magnus-Östman,-Jan-Olofsson-P1070890-Druid-Anders-Nilsson
P1070883-Anders-spelarServeringspersonalen