Hjärtstartare – ett liv eller inte 150507

22 Logen Derva, Östersund
Eu-möte med ideellt inslag 7 maj 2015

Hjärtstartare – ett liv eller inte!
Vid vårat senaste möte i lunden så utbröt ett litet tumult. Vid utträde ur lunden efter avslutat möte ramlar vår broder Göran Westman ihop på golvet. Bröderna blir helt förstummade och handlingsförlamningen breder ut sig. Efter några sekunder som kändes som en evighet rusar några av våra bröder fram för att kolla upp vad som hänt. De som var först på plats var Rolf Jonsson och Hans Andersson, båda sjukvårdskunniga. Rolf konstaterade en hjärtinfarkt och påbörjade en HLR (Hjärt-lungräddning). Rolf beordrade om hämtning av hjärtstartare, och att någon fick kalla på ambulans. Samtidigt turades Rolf och Hans om med HRL tills hjärtstartaren var på plats.
Efter ett antal försök med hjärtstartaren kunde man konstatera att broder Göran var tillbaka till livet och tillkallad ambulans kunde ta med patienten till sjukhus för vidare vård.
Detta fejkade scenario som iscensattes, visste bara 4 stycken bröder om i förväg. Bara för att det skulle ge en så autentisk situation som möjligt. Broder Göran Westman var också den som tagit initiativet till att åskådliggöra vikten av en hjärtstartare. Vilket också visade sig efteråt, då många bröder visade en stor olustkänsla över det som hänt.
Man kan alltså tillskriva Hjärtstartarens stora betydelse vid en sådan här händelse samt rådigt ingripande från omgivningen.
Vi har en sådan att tillgå i våra lokaler vilket är ett måste med tanke på den ålderskategori som brukar uppehålla sig där.
Många dör helt i onödan tack vare, eller på grund av, att kunskapen om hur man uppträder vid en hjärtinfarkt är närmast obefintlig. Riskfaktorn för en hjärtinfarkt är stor.
– Efter 3 minuter risk för hjärnskada!
– Efter 10 minuter är det kört!
Men nu något roligare:
Ovan nämnda Rolf Jonsson har nyligen uppnått den aktningsvärda åldern av 60 år, och uppvaktades under ceremoni av ÄÄ Ulf Wredhammar och de församlade 29 bröderna.
Text & bild
Bosse Th
DSC09094DSC09099DSC09109