Kortbetalning tar över kontanter med ny terminal

Under några år har vi i Logen Derva funderat på hur vi ska lösa detta med betalningar vid middagar, i baren,  vid efterloger och även andra tillställningar. Kontanter minskar i omfattning och blir kostsamma nu när en del av bankerna kostnadsbelägger hanteringen samtidigt som andra bankerna överhuvudtaget inte befattar sig med kontanter. Vi tog kontakt med vår bank, Swedbank, som berättade att de kommer med ett ”föreningserbjudande” som innebär att vi får hyra en godkänd terminal. Skälet till att vi valt detta alternativ att vi får en terminal som har samma säkerhetskrav som andra terminaler har och som finns ute i handeln. Terminalen  iZettle som tidigare beskrivits i en artikel i SDT har inte denna säkerhet eftersom ingen kontroll görs av kortets chip eller PIN-kod. Säkerhet är en mycket viktig detalj i detta.

Tips till andra Loger.

Vad man kan fundera på är om Logen kanske kan dela på en terminal med andra Loger eller andra föreningar. Det finns terminaler där man kan vara tre eller fyra användare som delar på en och samma terminal. Stäm av med banken vad som blir bäst och vad som är mest lämpat. Vi har gjort bedömningen att vi ska hyra eftersom utvecklingen går framåt så pass snabbt att en terminal som köps kan vara omodern om något år.

Föreningserbjudandet från Swedbank säljs endast in på de kontor som kan göra en bedömning om föreningen kan erbjudas konceptet. Föreningen måste ha

–          Ett organisationsnummer (ej fiktivt)

–          Stadgar

–          årsmötesprotokoll inkl revisionsrapport.

–          styrelseprotokoll som visar vem/vilka som företräder föreningen

Stäm av och se efter så att detta finns hos er bank.

Priset som betalas kan delas in i olika fack. Dels finns priset för inlösenavtalet, hyra och villkor för terminalen samt bankens pris.

Avslutningsvis uppmanar vi andra Loger att ta kontakt med sitt Swedbankkontor och efterhöra möjligheterna att hyra en terminal och i samband med detta göra en överenskommelse om priset vilket kan variera beroende på antal transaktioner. Vi är nog många Loger som har samma problem med kontanters vara eller icke vara. Det ska också vara lätt och bli rätt för de som tar emot betalningar, tar hand om kontanterna och sköter bokföringen och det ska vara säkert för alla parter.

Text:  Lars Frisk,  Gunnar Persson