Jubelveterantecken 16 april 2019.

Eu-möte med utdelning av Jubelveterantecken 16 april 2019

Vid vårt Eu-möte den 16 april utdelades Jubelveterantecken till OÄ Rolf Cronheden som invigdes i Eubatgraden söndagen den 2 mars 1969 under presidium av ÄÄ John Nilsson.
Rolf  har tjänstgjort som ämbetsman vid två olika perioder. 1974 – 1976 som Yv och 1992 -1996 som Skr. Rolf tilldelades veterantecken 2 mars 1994.
Utdelningen utfördes under högtidliga former med tecken, diplom och blommor av RSSkr Dan Bergeld från Riksstorlogen, ROÄ Gunnar Persson, SÄÄ Rolf Jonsson och SSkr Örjan Berglund från SL Boreland och ÄÄ Leif Nilsson från logen Derva.
Ljusbärare under ceremonin var OÄ och Jubelveteran Hans Ohlson och OÄ Roland Forsgren.
Stort grattis till Rolf!
Vi var 33 bröder som avslutade kvällen på sedvanligt sätt med  middag och mingel.
Bildtext: Fr v bak: SÄÄ Rolf Jonsson, ÄÄ Leif  Nilsson,
SSkr Örjan Berglund
Fr v fram: ROÄ Gunnar Prsson, Jubelveteran Rolf Cronheden,
RSSkr Dan Bergeld.

Text & bild:
Bosse Th