Frimurarblad

Frimurarna i Östersund som använder samma lokaler som oss i Rådhuset ger ut en liten info.skrift några gånger om år.
Jag fick förfrågan om att skriva lite om Druiderna och Dervas verksamhet, vilket resulterade i att vi fick ett uppslag i skriften.
Bosse Th