Eubatmöte med reception Lördagen 16 mars 2019

Lördagen den 16 mars hade vi vår sedvanliga ”Långlördag” med invigning av Björn Otterberg och Lars-Göran Wallgren i Eubatgraden.
ROÄ Rolf Jonsson erhöll tecknet för fler än 100 möten. Tecknet utdelades av ÄÄ Leif Nilsson.
Text & bild:
Bosse Th
Fr v Björn Otterberg, Lars-Göran Wallgren