Eubatmöte OÄ-dagen19 mars 2019

Ordinarie möte i Eu-graden
Tillägnades ”De gamlas dag” eller om man så vill, Oldärksdagen.
De ”Gamle” skötte sig med den äran under ledning av ÄÄ / ROÄ-broder Gunnar Persson. Gamla takter sitter i!
Text:
Bosse Th