Eu-möte och ideellt inslag 31 mars 2011

Vårens sista eubatmöte avslutades med sedvanligt Eu-möte med mat och dryck i efterlogen.Kvällens ideella inslag handlade om Svenskt flyg 100 år och presenterades av överste Gunnar Stål som bland annat var chef för Jämtlands Flygflottilj F4 under 90-talet. Gunnar var en av de första som flög J37 Viggen och har för övrigt flugit det mesta med vingar. Vi fick vara med om en resa från flygets begynnelse med de enkla medel som då fanns att tillgå till den avancerade teknik som idag råder inom flygindustrin. Sverige har hela tiden haft en väl framskjuten placering i världen när det gäller teknik sedan de började med flygplanstillverkning.

Bosse Th