Eu-möte med Veterantecken 26 november 2018

22 Logen Derva Östersund
Eu-möte med Veterantecken 26 november 2018

Ok, det var ju ett tag sedan denna tilldragelse hände, men stopptider och andra tider har föranlett denna försening. men nu är vi här och så får det bli.
Men så här var det.
Kapitelbroder Jonny Munther, boende i Uppsala, men medlem i Logen Derva, satte sig på tåget en mörk novembermorgon 26 november 2018 för att ta sig ända upp till Östersund.
En lång resa kan tyckas för många, men inte för Jonny.
Anledningen till denna resa var att Jonny gick med i logen 1993-11-20. Han skulle nämligen bli tilldelad ett Veterantecken för sina 25 år inom Druidorden.
Utmärkelsen utdelades under högtidliga former av ämbetsmän från Storlogen Boreland.
SÄÄ Rolf Jonsson, SSkr Örjan Berglund, och SSkm Lennart Cederberg.
Hela tillställningen övervakades av 29 bröder som lyckönskade Jonny till denna bragd.

Text & bild: Bosse Th
Bildtext: Fr v. SSkr Örjan Berglund, Veteran Jonny Munther, SÄÄ Rolf Jonsson och SSkm Lennart Cederberg.