Eu-möte med ideellt inslag med Bengt-Owe Palmgren 9 mars 2017

Eu-möte med ideellt inslag 9 mars 2017

Vi fick vara med om en resa genom livet, från födsel till dags dato.
Vår broder Bengt-Owe Palmgren ( BOP ), en man med många strängar på sin lyra tog oss med på en resa genom sitt liv som han kallade för ”Från Ersnäs till Östersund”.
Född i Ersnäs utanför Luleå och uppvuxen på ett lantbruk där han fick vara med och arbeta från tidig ålder.
Efter studier som avslutades med Civilekonomexamen i början av 70-talet började han söka sig ut i världen där han fick olika uppdrag inom nationell och internationell företagsvärv och företagsutveckling. Han har bl a varit med att utveckla datasystem för Bolagsverket och affärssystem i många länder. Han har även varit starta upp en Golfbana utanför Östersund.
Bengt-Owe har därmed med sina många uppdrag pendlat i 15 år mellan Sverige och världen. Men nu har han funnit sin fasta punkt i Östersund och varvar ner lite på sina många uppdrag.
Ett intressant föredrag som visar att vi alla har någonting med oss som är värt att berätta om.
Bengt-Owe Palmgren
Platser han arbetat på

Platser som Bengt-Owe arbetat på.
Text & bild:
Bosse Th
————————————————————————————-