Kurt Olsson Eu 090416

22 Logen Derva, Östersund
Eu-möte den 16 april 2009 med ideellt inslag

Den Stora Indienresan…
Nu har han gjort det igen, varit ute och rest alltså.

ROÄ Kurt ”Globetrottern” Olsson har tillsammans med sin hustru Marianne varit på en resa till Indien.
”Den Stora Indienresan” som han kallade den, där man reste runt i landet och såg många fina men också en del dåliga sidor av landet.
Allt i lagoma proportioner.
Resan som gjordes mellan 23.januari – 5 februari 2009 började i Delih och fortsatte via Agria, Calcutta, Madras, Taj Mahal och
många fler ställen som jag inte kan stava till.
Kurt tog tillfället i akt och presenterade resan för oss vid vårat sista möte för våren.
Iförd tidstypiska indiska kläder och en klädsam brunton i sitt anlete presenterade han resan med av hjälp stor inlevelse, enastående berättaranda och till detta kryddat med fina bilder.
Indien i en kort sammanfattning. Mängder av kor, Taj Mahal, den heliga floden Ganges eller kryddstark mat.
Ett fattigt land med över en miljard invånare? Eller världens största demokrati på stark ekonomisk frammarsch?
Indien består av 80 % Hinduer, 13 % Islam och övrigt Siker  buddister samt några till som jag har tappat namnen på.
Av befolkningen beräknas 61 % kunna läsa och skriva och beräknad livslängd är 63 år.
Vi tackar Kurt för en trevlig afton och ser fram mot en ny resa som jag tror att han redan har börjat planera..
Vi får väl se vart det bär hän.


Bildtext till: IMG 3285
På väg till vårens sista möte: Fr v Torsten Olssson-Holm, Per Nyström, Dick Granqvist, Jan Brolin, Göran Westman
Bildtext till:  IMG 3301_1 Kurt Olsson
Bosse Th