Kurt Olsson 080417

22 Logen Derva, Östersund
Eubatmöte med Ämbetsmannainstallation.

Torsdagen den 17 april 2008 gick vårens sista tämligen välbesökta möte med 29 bröder av stapeln där ÄÄ Fredrik Fagerholm hälsade bröderna välkomna till Eubatmöte med installation av nya ämbetsmän.
De nya ämbetsmännen installerades av SÄÄ Gunnar Persson och SSkr Peter Vahter från Logen Derva samt SM Lennart Cederberg från Logen Argo.
Nya ämbetsmän är:  ÄÄ Fredrik Fagerholm, MÄ Ulf Wredhammar,
Skr Örjan Berglund, Skm Lars Frisk, M Kjell Wessén, Iv Göran Madsén,
Yv Mikael Markgren, Ark Bosse Thorhuus, Lv Tomas Stålhandske.
Vi hade även två jubilarer denna kväll , Kent Hilldén 60 år och John-Martin Martinsson 50 år som gratulerades av Logen genom ÄÄ Fredrik Fagerholm.
Inför denna kväll bjöd Logen Derva damer och herrar  på middag i efterlogen.
Damerna som var speciellt inbjudna för kvällen ingår i den nybildade Birgitta-Logen i Östersund.

Efter maten som levererats av vår eminente krögare Stefan Othberg med personal hade vi ett mycket uppskattat och intressant föredrag under ledning av ROÄ Kurt Olsson som berättade och visade  bilder från en 3 veckors resa till Peru som han gjorde tillsammans med sin fru i början på året. Resan gick över berg och djupa dalar och en mängd intressanta platser att besöka.


Bosse Th