Druidmöte, Bardating och Eubatmöte den 18 oktober 2014

22 Logen Derva, Östersund
Druidmöte, Bardating och Eubatmöte den 18 oktober 2014

Nu har vi genomlidit höstens ”Långlördag” med att upphöja broder Egon Karlsson till Druid.
Välkomnade Bengt-Owe Palmgren som Bard. Vi hade även 3 nya bröder den här gången som invigdes i Eubatgraden, nämligen Jan Olofsson, Magnus Östman och Mikael Åström.
Egon Karlsson smet iväg i förtid så därför ingen bild på honom.
Tyvärr så var uppslutningen på mötena inget att skryta om den här gången. Men vi får ta nya tag och komma igen. Ett tack till er som var med denna kväll.
Till middagen med Taffel hade vi lite kvinnlig fägring genom vår serveringspersonal för kvällen. Det var Anni Wessén, Paula Eriksson och Ann Helmersson som var inlånade från kvinnologen À Ida i Östersund.
Broder Kjell Wessén med fru Anni hade ordnat med en riktigt bra 3-rätters middag för kvällen som blev väldigt uppskattad bland bröderna.
Text & Bild: Bosse Th

Bifogar 5 bilder
– Eubater fr. v Jan Olofsson, Magnus Östman, Mikael Åström
– Severingspers. Paula Eriksson, Anni Wessén, Ann Helmersson
– Bard: Bengt-Owe Palmgren