Ämbetsinstallation och utdelning av Veteran- och Stjärntecken. 22 mars 2018

Den 22 mars 2018 blev en lång och givande afton. Logen Derva Östersund bjöd på Ämbetsmannainstallation under högtidliga former. Några av oss fortsatte som vanligt, några bytte ämbete och några var nya.
Samma kväll som vår Ämbetsmannainstallation så hade vi även utdelning av Veteran- och Stjärntecken.
Peter Vahter förärades med Veterantecknet. Peter blev invigd i Eubatgraden 1992-11-21 och Ulf  Wredhammar med Stjärntecknet. Ulf blev invigd i Eubatgraden 2003-02-08.
Gunnar Persson från Rikstorlogen, SÄÄ Rolf Jonsson och SM Anders Nilsson från Storlogen Boreland förrättade Ämbetsinstallationen och teckenutdelningen.
Text & bild:  Bosse Th

Bildtext: Fr v: Iv Dick Granqvist, Skm Bengt-Owe Palmgren,
Ark Bosse Thorhuus, Lv Magnus Östman, ÄÄ Leif Nilsson,
TjOÄ Peter Cederwall, Yv Ronny Forseth, MÄ Jan Olofsson,
M Pål-Örjan Wågegård, Org Ludvig Eriksson.
Skr Hans Wessén ej närvarande.

Bild 1
Peter Vahter
Bild 2
Ulf Wredhammar

———————————————————————-