Ämbetsmannainstallation samt utdelning av Veteran & Stjärntecken 21 april 2016

22 Logen Derva Östersund

Ämbetsmannainstallation, Veterantecken och Stjärntecken 21 april 2016
28 bröder infann sig till kvällens Eu-möte där det skulle utdelas Veterantecken och Stjärntecken samt installeras nya ämbetsmän. Kvällen inleddes med utdelning av Veterantecken till OÄ-broder Per Nyström som invigdes i logen Orion i Umeå 22 mars 1991. Stjärntecken utdelades till OÄ-broder Dan Hellström som varit Logen Derva trogen sedan han invigdes 10 februari 2001. Utdelningsceremonin utfördes av SÄÄ Lennart Cederberg, SM Peter Vahter och SMÄ Rolf Jonsson från Storlogen Boreland. Ovan nämnda, SÄÄ, SM och SMÄ fortsatte sedan mötet med installationen av nya ämbetsmän för perioden 2016-2018. Avgående ÄÄ Ulf Wredhammar ersattes av broder Peter Cedervall och avgående TJOÄ Kjell Wessén ersattes av Fredrik Fagerholm.
Text & bild: Bosse Th

Bildtexter:
Bild 1: Per Nyström, Dan Hellström
Bild 2: Fr v: Skr Dick Granqvist, M Pål-Örjan Wågegård, Org Ronny Forseth, ÄÄ Peter Cedervall, MÄ Jimmy Skoglund, Tj OÄ Fredrik Fagerholm, Skm Leif Nilsson, Iv Fredrik Norredal. Saknas på bild: Lv Kjell Wessén, Yv Torsten Olsson-Holm, Ark Bosse Thorhuus som håller i kameran.
P1080587 P1080578