En liten sammanfattning av höstens begivenheter 2010

En liten sammanfattning om vad som hänt under hösten så här långt. Vi har i skrivande stund haft 7 möten med sedvanliga förhandlingar där det vid några tillfällen förekommit ideella inslag. Den 26 augusti en föreläsning av vår skridskolegend Sigge Eriksson, samt den 9 september ett intressant besök på en högteknologisk bondgård i Slandrom utanför Östersund.
Den 25 november  var det Eu med åminnelse, där vi hedrade våra avlidna bröder med en tyst minut. ÄÄ och M läste dikter och det spelades musik av Edvard Greig. Örjan Berglund som nyss fyllt jämna år hedrades av ÄÄ med en gåva.
Det ideella inslaget denna kväll; Vin och Mat i kombination, stod Håkan Flodin med fru som värd. Håkan lärde oss om kosten att välja rätt vin till rätt mat eller tvärtom. Vi fick erfara att surt, sött, torrt och salt inte alltid går att kombinera.
Om de två kvarvarande mötena, 25 november och Luciafesten 13 december ber jag att få återkomma.

Vinafton


Den 16 oktober var det dags för ”långlördag”. Reception med Bardating och Eubatmöte samt utdelning av Veterantecken
Tre bröder välkomnades till Bardgraden nämligen Egon Karlsson, Jimmy Skoglund och Jan Brolin.
Vi fick även hälsa två nya bröder i Eubatgraden välkomna, Ronnie Forseth och Jan-Åke Pålsson.
Vid en högtidlig ceremoni med bröderna SV Rolf Jonsson, SMÄ Svante Mellberg och SSkr Peter Vahter från Storlogen Boreland förärades OÄ Hans Wallehed med veterantecken efter 25 år i Dervas tjänst. Hans har varit med i logen Derva sedan 1977.
Oj det där stämde dåligt, 1977-2010 blir ju 33 år, men det beror på att Hans varit förhindrad att närvara vid tidigare tillfällen.Vid efterlogen och talet till Eubaterna frågade OÄ Rolf Jonnson om recipienderna hade hörsammat hans råd om att ta med sig extra kalsonger ”ifall olycka skulle ske”.
Hörsammat detta råd hade de verkligen gjort, genom att uppvisa sina medtagna kalsonger för församlingen.


Bosse Th