Resumé av hösten 091220

22 Logen Derva, Östersund
En kort resumé från höstens begivenheter 2009

Förutom sedvanliga möten så har höstens stora händelser varit receptionen 091010 och luciafirandet den 13 december.
Vid receptionen den 10 oktober upphöjdes Broder Marcus Färnström till Druidgraden och Broder Bo Göran Karlsson till Bardgraden.
4 nya Bröder, Thomas Engman, Jimmy Skoglund, Egon Karlsson och Thomas Fagerström invigdes i vår ordern.
Dessutom under högtidliga former delade SL-ämbetsmännen Tf SÄÄ Lennart Cederberg, SSkr Peter Vahter och SMÄ Svante Mellberg,
ut orderns Stjärntecken till OÄ-br Marcus Nilsson.
Luciafirandet blev som som vanligt en stor succé med mycket folk och full fart.
VI var 37 bröder. Totalt 70st med medföljande damer och inbjudna änkor: Gertrude Nilsson, Gertrude Windstedt, Annika Nordell och Anna-Britt ”Kaktus” Forsmark.
Mitt under Luciasången gjorde två av våra bröder, Björn Ulfson och Jimmy Skoglund en bejublad entré som stjärngossar iförda en minst sagt minimal klädsel, stjärna i handen och strut på huvudet.
Luciorna svarade senare upp med ett fartfyllt Micael Jackson-tema som extranummer.
Under intagande av kaffe med tillbehör uppträdde Brr Leif Moe, Dan Hellström och Björn Ulfson som Logen Dervas egna ”Pistvakter” med sång, spex och spel.
RSÄÄ Björn Cederberg, Riksstorlogen, TfSÄÄ Lennart Cederberg från SL Boreland, norska bröderna Rein Fagernes, Karl-Johan Meedby med fruar
från Nidaros i Trondheim och Egil Kristiansen med fru från Belenus i Stjördal gästade oss i samband med luciafirandet.


Bosse Th
091220