Reception 081018

22 Logen Derva, Östersund
Eu-möte med Reception och Bardating 2008-10-18

Lördagen den 18 oktober 2008 var det åter dags för Eu-möte med Reception och ett väl genomfört Bardaspel.
Under Eubatmötet hedrades vår loge med besök av RSÄÄ Björn Cederberg, RSSkr Per-Arne Meijgren och RSSkm Sigurd Lövmo.
Två nya bröder nådde nya grader, nämligen broder Tom Wredhammar som upphöjdes till Druidgraden samt broder Leif Moe som upphöjdes till Bardgraden.
Två nya bröder invigdes denna afton i vår orden. Det var bröderna Håkan Schwartz och Jim Wredhammar. Tom och Jim är söner till Ulf Wredhammar.
Kvällen fortsatte med tal till recipienderna och deras svarstal under middagen som serverades av vår förträfflige krögare Stefan med personal.


Bosse Th