Storlogemöte i Ånge 2018-04-07

Logen Venus i Fränsta, stod som värd för Borelands SL möte lördagen den 7:e april. Mötet hölls i Ånge, i hotell Mittlandias lokaler.
Reception i OÄ graden och  Kapitelgraden där bröder från Logen Derva deltog.

Peter & Bosse
Old Ärkgraden:

Fr v: Peter Cederwall, Bosse Thorhuus
Kapitel
Kapitelgraden:
Fr v: Fredrik Norredal, Pål-Örjan Wågegård, Bengt-Owe Palmgren.

Det var även byte av nya ämbetsmän i Storlogen Boreland för perioden 2018 -2022 denna dag.
Logen Derva representerades av två bröder.
Borelands ämbetsmän för perioden 2018-2022 är:
SÄÄ Rolf Jonsson från Derva, SMÄ Anders Nilsson från Argo,
SSkm Staffan Lindström från Karlavagnen,
SSkr Örjan Berglund från Derva, SM Leif Ohlsson från Karlavagnen,
SV Sven-Erik Strand från Venus och SOrg Patrik Eriksson från Argo.
Bild: se ovan
Text & foto: Bosse Th