Reception med Bard och Eubatmöte samt utdelning av Veterantecken 101016

Bilder på våra nyblivna Eubater och Barder samt broder Hans som förärades med veterantecken.
Längst ner finns ett album med bilder på bröder som var med.


Eubaterna:  Jan-Åke Pålsson och Ronnie Forseth


Nyblivna Barder:  Egon Karlsson, Jimmy Skoglund, Jan BrolinHans Wallehed förärades med veterantecken efter 25 år i Dervas tjänst
Hans flankeras här av Bröderna från Storlogen Boreland
SV Rolf Jonsson, SMÄ Svante Mellberg och SSkr Peter Vahter som också utdelade förtjänsttecknet.