Ordinarie Eubatmöte med åminnelse

Torsdag 4 december 2014 kl.19.15
Klädsel:  Kavaj, vit skjorta och slips.

Anmälan till måltiden görs till e-post: lv@derva.org
senast tisdag 2 december Kl 19.00.

Jubilarer i december 2014
70
år fyller broder Torbjörn Forselius den 27 december
60
år fyller broder Lars Andréasson den 2 december
50
år fyller bröderna Fredrik Hjalmarsson, den 12 december,
och Mikael Marklund, den 20 december

Hedra dem genom ett bidrag till minnesfonden på BG 456-7533