Ordinarie Eu-möte med installation

Fredagen den 2 maj kl 19.15
OBS! Klädsel:  Högtidsdräkt med svart väst

Installation av nya ämbetsmän kommer att ske.
Även utdelning av Veterantecken.

Brödramåltid
Efter mötet serveras en förbrödringsfrämjande måltid.
Anmälan till måltiden görs till vår Jimmy Skoglund:
per e-post, middag.derva@gmail.com, senast Måndag 27 april Kl 19.00.