Ordinarie Eu-möte 2018-04-12

Ideellt denna kväll

Broder Roland Forsgren berättar och visar bilder från ett gammalt Östersund
”Under temat Östersundsbilder mm”
—————————————————————————-