Nytt mötesdatum

Observera att det tidigare aviserade Eubatmötet fredagen den 24 september är flyttat till torsdagen 23 september!
Se övriga mötesdatum under Arbetsordning.