Logen Derva flyttar till nya lokaler 2018-09-04

Nu har Logen Derva flyttat från Rådhuset där vi huserat i 20-25 år. Vi har nu flyttat in i Odd Fellows lokaler. Och det känns väldigt bra.
Den 4 september var det invigning av lunden och vårt första möte för hösten där vi var 34 bröder samlade.
Invigning av lunden utfördes av SÄÄ Rolf Jonsson, SSkr Örjan Berglund och ROÄ Gunnar Persson från SL Boreland.
Broder och SSkr Örjan Berglund hedrades med Stjärntecken kvällen till ära.
Stjärntecknet utdelades av SÄÄ Rolf Jonsson, ROÄ Gunnar Persson och OÄ Ulf Wredhammar från SL Boreland.
Vi hedrade även vår nyligen bortgångne broder Björn Ulfson med en tyst minut.
Text & bild: Bosse Th
12. Örjan Berglund
Bilder:
1. Fr.v Peter Cederwall, Per Nyström, Ulf Wredhammar
2. Örjan Berglund