Kallese till ordinarie Eu-möte 2013-04-25

Torsdag 25 april 2013 kl.19.15
Klädsel:  Kavaj, vit skjorta och slips.

Brödramåltid
Efter mötet serveras en förbrödringsfrämjande måltid. Anmälan till måltiden görs till vår LV Jimmy Skoglund:per e-post,
middag.derva@gmail.com senast Mån 22 april

Jubilarer i april 2013
Broder Bo Gunnar Valtersson  fyller 60 år den 23:e april.