Kallelse till ordinarie OÄ-dagen med Eu-möte och information

Torsdag  19 januari 2012 kl.19.15
Klädsel:  Kavaj, vit skjorta och slips.

Kvällen inleds med en kort Extra Druidstämma
för att bestämma datum för teckenutdelning.

Torsdag  19 januari 2012 kl. 18.00 OBS!!! tiden

Information
Du som har en presumtiv broder i åtanke, bjud med honom
för en stunds information om vår verksamhet under kvällens möte!
(Kutym är att du som presumtiv fadder bjuder honom på drink och måltid)

Brödramåltid/Ideelt
Efter mötet kommer vi få lyssna på Erik Artur Egevärn som kommer
att berätta om Karolinerna.

Anmälan till måltiden för dig och eventuell presumtiv broder görs till Jimmy Skoglund: per e-post, middag.derva@gmail.com, senast Måndag 16/1 Kl 19.00.