Kallelse till ordinarie OÄ-dagen med Eu-möte och information samt extra Druid-möte torsdagen den 16 januari 2014

Torsdag 16 januari 2014
Klädsel:  Kavaj, vit skjorta och slips.

Druidmöte kl 18.45
Eubatmöte kl 19.15
OBS!! Mötestider

Du som har en presumtiv broder i åtanke, bjud med honom
för en stunds information om vår verksamhet under kvällens möte!

(Kutym är att du som presumtiv fadder bjuder honom på drink och måltid)

Brödramåltid
Efter mötet serveras en förbrödringsfrämjande måltid.
Anmälan till måltiden görs till vår LV Jimmy Skoglund:
per e-post, middag.derva@gmail.com,
senast Tis 19 november kl 12.00