Kallelse till ordinarie möten med gradgivning och reception

Lördagen den 16 oktober 2010
Bard             kl. 13.30

Eubat           kl. 16.30

Två nya bröder är kallade för att invigas i vår orden

På med fracken och kom Du också, för att hedra recepienderna och för en trevlig kväll med Bröderna.
Klädsel vid samtliga möten:   Högtidsdräkt med svart väst.

Brödramåltid efter Eu-mötet
FÖRANMÄLAN
till denna högtidliga måltid med taffel måste senast onsdag 13 oktober kl.12.00 göras till:
tf LV Per-Åke Enarsson– mail peke@mbox303.swipnet.se –telefon 070-5116986