KALLELSE till Ordinarie möten med gradgivning och reception

Lördagen den 29 oktober 2011
Druid     kl 12.00
Bard    kl. 13.30
Eubat    kl. 16.30

Klädsel:   Högtidsdräkt med svart väst.

SEX BRÖDER NÅR NYA GRADER
Bröderna Jimmy Skoglund och Jan Brolin upphöjes till Druidgraden
Bröderna Thomas Fagerström, Tomas Engman, Anders Elmroth och Jim Wredhammar  välkomnas till Bardgraden
Kom och medverka till att ge dem en minnesrik dag!