Kallelse till ordinarie Eubatmöte, Torsdag 11 november 2010 kl.19.15

Torsdag  11 november  2010 kl.19.15
Klädsel:  Kavaj, vit skjorta och slips

Brödramåltid
Efter mötet serveras en förbrödringsfrämjande måltid.
Anmälan till måltiden görs till vår tf LV Per-Åke Enarsson:
per e-post, peke@mbox303.swipnet.se
eller per telefon, 070-635 54 92
senast Onsdag Kl 12.00.