Kallelse till ordinarie Eubatmöte

Torsdag 1 november  2012 kl.19.15
Klädsel:  Kavaj, vit skjorta och slips.

Brödramåltid
Efter mötet serveras en förbrödringsfrämjande måltid.
Anmälan till måltiden görs till vår LV Jimmy Skoglund:
per e-post,
middag.derva@gmail.com senast Mån 29 okt

Jubilar i november 2012
Broder Per-Åke Asplund fyller 60 år den 20:e november
Hedra honom genom ett bidrag till minnesfonden på BG 456-7533.