Kallelse till ordinarie Eubatmöte

Torsdag   31 mars  2011 kl. 19.15

Brödramåltid/ Ideellt


Efter mötet kommer Gunnar Ståhl, Överste i Flygvapnet,
att hålla ett föredrag om flyget i Sverige – 100 år.

Anmälan till måltiden görs till vår tf LV Per-Åke Enarsson:
per e-post,
peke@mbox303.swipnet.se
Endast per mejl.