Kallelse till ordinarie Eubatmöte

Torsdag   17 mars  2011 kl. 19.15

Brödramåltid/ Ideellt

Efter mötet kommer Ulf Eliasson, VD på Inlandsbanan AB, och berättar om Inlandsbanans roll som ett konkurrenskraftigt järnvägsalternativ.

Efter föreläsningen serveras en förbrödringsfrämjande måltid.
Anmälan till måltiden görs till vår tf LV Per-Åke Enarsson:
per e-post,
peke@mbox303.swipnet.se
Endast per mejl.