Kallelse till ordinarie Eu-möte

Torsdag   24 februari  2011 kl. 19.15

Brödramåltid/ Ideellt

Efter mötet kommer Klas Lif, mannen som håller igång länets
småhusindustri med hjälp av Stockholm att hålla en väldigt
intressant föreläsning för oss.
Efter föreläsningen serveras en förbrödringsfrämjande måltid.
Anmälan till måltiden görs till vår tf LV Per-Åke Enarsson:
per e-post,
peke@mbox303.swipnet.se
Endast per mejl.
senast Måndag Kl 18.00.

Jubilar i mars 2011
Broder Erik Johnsson fyller 60 år den 16:e mars
Hedra dem genom ett bidrag till minnesfonden på PG 34 13 49-9.