Kallelse till ordinarie Eu-möte torsdagen 10 oktober

Torsdag  10 oktober 2013 kl.19.15

Klädsel:  Kavaj, vit skjorta och slips.

Tag chansen till trevlig samvaro och som vanligt, god mat!
Även om man inte vill stanna kvar på middagen så kom på förlogen och gå på mötet. Ju fler desto roligare.

Brödramåltid

Efter mötet serveras en förbrödringsfrämjande måltid.
Anmälan till måltiden görs till vår Lv Jimmy Skoglund:
per e-post, middag.derva@gmail.com
,
senast Tisdagen 8 oktober kl 12.00