Kallelse till ordinarie Eu-möte Torsdag 26 augusti 2010 Kl 19.15

Dags för uppstart av höstens första möte
Du som har en presumtiv broder i åtanke, bjud med honom
för en stunds information om vår verksamhet under kvällens möte!
Efter mötet kommer vår ”skridskolegend” Sigge Ericsson att hålla en väldigt intressant föreläsning för oss.

Anmälan till måltidenför dig och eventuell presumtiv broder görs till vår LV Bo Göran Karlsson:
per e-post, begekarlsson@telia.com , eller per telefon, 070-31 37 477 senast Onsdag Kl 12.00.

Väl mött den 26 augusti