Kallelse till ordinarie Eu-möte Torsdag 21 augusti 2014

Eu-möte med information
Klädsel: Kavaj. vit skjorta och slips
Information
Du som har en presumtiv broder i åtanke, bjud med honom
för en stunds information om vår verksamhet under kvällens möte!
(Kutym är att du som presumtiv fadder bjuder honom på drink och måltid)

Brödramåltid
Efter mötet serveras en förbrödringsfrämjande måltid.
Anmälan till måltiden görs till E-post: lv@derva.org
senast måndag 18 augusti Kl.19.00