Kallelse till ordinarie Eu-möte med Lucia

Tisdag  13 december 2010 kl.19.00
Klädsel:  Kavaj, vit skjorta och slips.

I samband med ord EU-möte (kl.19.00). Det blir ett efterlängtat
besök av luciorna även i år, och som traditionen påbjuder så får
vi bröder visa vad luciastämning är för något!!!

Vi vet att det blir stor uppslutning och måste veta antalet bröder i förväg.

Anmälan
till denna högtidliga måltid görs till vår broder Jimmy Skoglund senast fredag 9/12 kl.12.00
e-post, middag.derva@gmail.com

ANMÄLAN SENAST FREDAGEN den 9 DECEMBER KL 12.00!