Kallelse till ordinarie Eu-möte med installation

Torsdagen den 29 mars Kl 19.15
OBS!! Klädsel: Högtidsdräkt (Frack) med svart väst

Installation av följande ämbetsmän kommer att ske
ÄÄ      Kjell Wessén
MÄ     Bo-Göran Karlsson
Skr.     Magnus Westlund
Skm.  Peter Cedervall
M        Tomas Stålhandske
Iv        Torsten Olsson Holm
Yv       Mattias Widén
Ark     Bosse Thorhuus
Org      Mikael Marklund
Lv       Jimmy Skoglund

Det blir även utdelning av Veterantecken

Brödramåltid
Efter mötet serveras en förbrödringsfrämjande måltid.
Anmälan till måltiden görs till vår Lv Jimmy Skoglund:per E-post, middag.derva@gmail.com
senast Måndag 26 mars kl 19.00