Kallelse till ordinarie Eu-möte med information Torsdag 9 september 2010 kl.19.15

Information
Du som har en presumtiv broder i åtanke, bjud med honom
för en stunds information om vår verksamhet under kvällens möte!
(Kutym är att du som presumtiv fadder bjuder honom på drink och måltid)

Efter mötet gör vi ett studiebesök på en högteknologisk bondgård i Slandrom. Det kommer att finnas skyddsoveraller. Brödramåltiden ska gå att ordna vid resmålet och broder Ulf Wredhammar har lovat att det passar med öl och snaps till den.

Anmälan om deltagande på studieresan för dig och eventuell presumtiv broder görs till vår LV Bo Göran Karlsson, så att vi har koll hur många som ska med:

per e-post, begekarlsson@telia.com
eller per telefon, 070-31 37 477 senast Onsdag Kl 12.00.