Kallelse till ordinarie Eu-möte med information.

Torsdag  22 augusti 2013 kl. 19.15
Klädsel:  Kavaj, vit skjorta och slips.

Information
Du som har en presumtiv broder i åtanke, bjud med honom
för en stunds information om vår verksamhet under kvällens möte!
(Kutym är att du som presumtiv fadder bjuder honom på drink och måltid)

Brödramåltid

Efter mötet serveras en förbrödringsfrämjande måltid. Anmälan till måltiden
för dig och eventuell presumtiv broder görs till vår Jimmy Skoglund:
per e-post, middag.derva@gmail.com
, senast Tisdag 20/8 Kl 13.00.