Kallelse till ordinarie Eu-möte med information

Torsdag  23 februari 2012 kl.19.15
Klädsel:  Kavaj, vit skjorta och slips.

Brödramåltid
Efter mötet serveras en förbrödringsfrämjande måltid.
Anmälan till måltiden görs till vår Jimmy Skoglund:
per e-post, middag.derva@gmail.com senast Måndag 20 feb Kl 19.00.