Kallelse till ordinarie Eu-möte med information

Torsdag  10 november 2011 kl.19.15
Klädsel:  Kavaj, vit skjorta och slips.

Brödramåltid

Efter mötet serveras en förbrödringsfrämjande måltid.
Anmälan till måltiden görs till vår Jimmy Skoglund:per e-post, middag.derva@gmail.com, senast Måndag 7 nov Kl 19.00.

Jubilar i november 2011
Broder Rolf Cronheden fyller 70 år den 11:e november
Hedra honom genom ett bidrag till minnesfonden på PG 34 13 49-9.