Kallelse till ordinarie Eu-möte med Åminnelse

Torsdag  24 november 2011 kl.19.15
Klädsel:  Kavaj, vit skjorta och slips.

Brödramåltid
Efter mötet serveras en förbrödringsfrämjande måltid.Anmälan till måltiden görs till vår Jimmy Skoglund:
per e-post, middag.derva@gmail.com, senast Måndag 21 nov Kl 19.00.

Jubilar i november 2011
Broder Björn Persson fyller 50 år den 27:e november
Hedra honom genom ett bidrag till minnesfonden på PG 34 13 49-9.

Välkomna i E.F.E.