Kallelse till ordinarie Eu-möte Måndag 13 december 2010 kl.19.00


OBS! FÖRANMÄLAN

Jultallrik och Luciabesök

I samband med ord EU-möte (Kl 19.00). Då blir det ett efterlängtat

besök av luciorna även i år, och som traditionen påbjuder så får

vi bröder visa vad luciastämning är för något!!!

Vi vet att det blir stor uppslutning och måste veta antalet bröder i förväg.

ANMÄLAN SENAST SÖNDAG den 5 DECEMBER!

Anmälan görs till vår tf LV Per-Åke Enarsson:

per e-post, peke@mbox303.swipnet.se
eller per
telefon, 070-635 54 92
senast Söndag  Kl 19.00.

Anmäl helst via mejl!