Kallelse till ordinarie Eu-möte

Torsdag 24 oktober 2013 kl.19.15

Klädsel:  Kavaj, vit skjorta och slips.

Brödramåltid

Efter mötet serveras en förbrödringsfrämjande måltid.
Anmälan till måltiden görs till vår LV Jimmy Skoglund:
per e-post, middag.derva@gmail.com,senast Tis 22 oktober kl 12.00