Kallelse till ordinarie Eu-möte 20130411

Torsdag 11 April 2013 kl.19.15
Klädsel:  Kavaj, vit skjorta och slips.

Brödramåltid
Efter mötet serveras en förbrödringsfrämjande måltid. Anmälan till måltiden görs till vår LV Jimmy Skoglund:per e-post,
middag.derva@gmail.com, senast Mån 8 april

Jubilarer i april 2013
Broder Lars Frisk fyller 60 år den 16:e april.
Broder Mikael Markgren fyller 40 år den 20:e april.
Broder Lars-Gunnar Valtersson fyller 60 år den 23:e april.